ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 7-12-16 ივნისს მომხდარი სტიქიით დაზიანებული სახიდე გადასასვლელების, ნაპირსამაგრი კედლების მოსაწყობად და მშენებლობისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება შპს-მ „გიასი“ (დირექტორი გურამ უგლავა) 44 999 ლარად ივალდებულა.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ხელშეკრულების თანახმად, 2020 წლის პირველ იანვრამდე უნდა მომზადდეს.

გაგაცნობთ სტიქიით დაზიანებული იმ ობიექტების ნუსხასა და სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულებას, რომელთა აღსადგენადაც შპს „გიასი“ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ამზადებს:

 1. კვესრევში მილხიდის მოწყობა – გათვალისწინებულია 15 ათ. ლარი;
 2. კვესრევის სავანის უბანში ორი ხიდ-ბოგირის მოწყობა – 120 ათ. ლარი;
 3. ბორითში ალედი ბარბაქაძის უბანში სანიაღვრე არხი – 25 ათ. ლარი;
 4. მაქათუბანში ბეტონის გზაზე ღელის წყლისგან დაზიანებული ბეტონის გზის მონაკვეთისთვის ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა – 15 ათ. ლარი;
 5. მაქათუბანის მაღაზიასთან მილხიდის მოწყობა – 10 ათ. ლარი;
 6. ბორითის კურტანიძეების უბანში მილხიდის მოსაწყობად – 10 ათ. ლარი;
 7. სარგვეშის ცისკაძეების უბანში საცალფეხო ხიდის აღსადგენად – 15 ათ. ლარი;
 8. ბჟინევში ხიდ-ბოგირის მოსაწყობად – 30 ათ. ლარი;
 9. საბეში გზის ნაპირდამცავი კედლის მოსაწყობად – 100 ათ. ლარი;
 10. ღორეშაში სამი მილხიდის მოსაწყობად – 45 ათ. ლარი;
 11. გედსამანიის ჩადუნლების უბანში ხიდ-ბოგირის მოსაწყობად – 10 ათ. ლარი; 
 12. დაბა ხარაგაულში ბაზრის ტერიტორიაზე გზის ნაპირდამცავი კედლის მოსაწყობად – 120 ათ. ლარი.
 13. ლაშეში კერესელიძეების უბანში საცალფეხო ხიდის მოსაწყობად – 50 ათ. ლარი;
 14. საღანძილეში ე.წ. დიდების ხიდთან გზის ნაპირდამცავი კედლის მოსაწყობად – 50 ათ. ლარი;
 15. ხიდარში არსებული ხიდის გასამაგრებლად – 70 ათ. ლარი;
 16. დაბა ხარაგაულსა და სოფელ ისლარში მდინარე ჯიხველას კალაპოტის გასაწმენდად – 200 ათ. ლარი;
 17. ისლარში მდინარე ჯიხველაზე ხიდბოგირის მოსაწყობად – 40 ათ. ლარი;
 18. ბაზალეთში ჩხერიმელაზე არსებული საცალფეხო ხიდის სარეაბილიტაციოდ – 20 ათ. ლარი;
 19. ჯაფაროულში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად – 20 ათ. ლარი.