ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხიდრის, წყალაფორეთის, ფარცხნალისა და ვახანის ამბულატორიების სარეაბილიტაციოდ გამოცხადებული ტენდერები არ შედგა.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიამ ხიდარსა და წყალაფორეთის ამბულატორიების სარემონტო სამუშაოებისათვის ტენდერი 22 371 ლარზე გამოაცხადა; ფარცხნალის ამბულატორიისთვის – 10 124 ლარზე, ვახანის ამბულატორიისათვის – 11 525 ლარზე.

ტენდერებში არც ერთი სამშენებლო კომპანია არ ჩაერთო.

ამბულატორიების რეაბილიტაციისათვის ტენდერი ხელახლა უნდა გამოცხადდეს.

ფოტოზე: ვახანის საექიმო ამბულატორია.