ხარაგაულის საკრებულომ თანხმობა მისცა მუნიციპალიტეტის მერს, რომ ხარაგაულში, სპორტული დარბაზის მიმდებარედ 1450 კვმ მიწის ფართობი 30 წლით უსასყიდლო-უზუფრუქტით იუსტიციის სამინისტროს გადასცეს.

მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროს ჯაბა ბერაძის ინფორმაციით, იუსტიციის სამინისტრო ხარაგაულში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობას გეგმავს. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ცენტრები უკვე მოქმედებს ხევში, ღორეშასა და კიცხში.

ფოტოზე: საზოგადოებრივი ცენტრი კიცხში