საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 აპრილის #815 განკარგულებით, მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდიდან ექვსი მუნიციპალიტეტისთვის 4 492 616 ლარი გამოიყო.

ეს თანხა ხარაგაულის, საჩხერის, დუშეთის, გორის, გურჯანიისა და მესტიის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან სოფლებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას უნდა მოხმარდეს.

ამ თანხიდან 2 254 731 ლარი განსაზღვრულია საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ შომახეთში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისთვის, სოფელ პერევში სარიტუალო დარბაზიდან ბლოკპოსტისკენ საავტომობილო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარისა და სოფელ ცხამის სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად.

ხარაგაულში – სოფელ გოლათუბანში სხვერისა და სადგურის უბნის გზის სარეაბილიტაციოდ 245 100 ლარი გამოიყო; დუშეთში – სოფელ მაღაროსკარში სკოლა-პანსიონის რეაბილიტაციისთვის 450 000 ლარი განისაზღვრა; გორში – სოფელ ქვემო ხვითის გზის რეაბილიტაციისთვის – 447 740 ლარი; გურჯაანში – სოფელ არაშენდის და დაჩეთის დამაკავშირებელი შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციისთვის – 613 997 ლარი; მესტიაში გ. ჯაფარიძის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის – 366 206 ლარი, სენაკის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის – 114 842 ლარი.