საქართველოში 2019 წლის პირველი იანვრიდან პენსიის დაგროვების ახალი სისტემა ამოქმედდა.

ამ სისტემით დანაზოგი დამსაქმებლის, დასაქმებულისა და სახელმწიფოს თანამონაწილეობით იქმნება. საპენსიო რეფორმის შედეგებისა და მოსალოდნელი რისკების შესახებ ხარაგაულში რამდენიმე დასაქმებულსა და დამსაქმებელს ვესაუბრეთ. ისინი სიახლეს სიფრთხილით ხვდებიან.

საპენსიო შენატანების ადმინისტრირება ახალშექმნილ საპენსიო სააგენტოს ევალება. დაგროვებითი პენსიის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება მოქალაქეებს შეუძლიათ ვებ-გვერდზე www.pensions.ge

აქვე განმარტებულია დაგროვებითი საპენსიო სქემის სარგებელისა და რისკების შესახებ.

ასევე მოცემულია პასუხები სისტემაში ჩართვის მსურველებისა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის.