უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 26 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება.

გთავაზობთ 2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგს:

2-3 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ქართული ენა და ლიტერატურა;
5-6 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ზოგადი უნარები;
9-10 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;
– ივლისი (პირველი სესია) – რუსული ენა;
10 – ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;
10 – ივლისი (პირველი სესია) – გერმანული ენა;
13 – ივლისი (მეორე სესია) – მათემატიკა;
16 – ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – გეოგრაფია;
17 – ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ისტორია;
19 – ივლისი (პირველი სესია) – ლიტერატურა;
20 – ივლისი (მეორე სესია) – ბიოლოგია;
24 – ივლისი (პირველი სესია) – სამოქალაქო განათლება;
25 – ივლისი (პირველი სესია) – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
25 – ივლისი (პირველი სესია) – ქიმია;
26 – ივლისი (პირველი სესია) – ფიზიკა.

წყარო