რა არის ბედნიერება? – ამ შეკითხვით რამდენიმე ხარაგაულელს მივმართეთ.