„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ შეისწავლის თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციებს. წარმოგიდგენთ ინფორმაციას ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის იმ თანამდებობის პირების შესახებ, რომლებმაც 2017-2018 წლებში არასრულად შეავსეს დეკლარაცია, არ ასახეს ინფორმაცია საკუთარი ან/და ოჯახის წევრთა კომერციულ საქმიანობაში მონაწილეობის შესახებ და ასევე, ეწევიან თანამდებობასთან შეუთავსებელ საქმიანობას.

კვლევის ფარგლებში 30-მდე დეკლარაცია იქნა შესწავლილი, რომელთაგან 4 შემთხვევაში დეკლარაციის არასრულად შევსების, 2 შემთხვევაში კი შეუთავსებელი საქმიანობის ფაქტი გამოვლინდა, რაც საჯარო სამსახურის ბიუროს სათანადო დაინტერესების საგანი უნდა გახდეს.  

ვრცლად გაეცანით „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ვებგვერდზე