კონკურსი სამეტაპიანია. ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსში მონაწილეობის სურვილი ექვსმა აპლიკანტმა გამოხატა.

ამჟამად განცხადებების გადარჩევა მიმდინარეობს.

შერჩეული კანდიდატები ტესტირებას გაივლიან, რის შემდეგაც წარმატებულ კანდიდატებს გასაუბრებაზე მიიწვევენ. ტესტირების ეტაპის გამსვლელ მინიმალურ შეფასებად 27 ქულაა განსაზღვრული.

დებულების თანახმად, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საკონკურსო კომისიამ გადაწყვეტილება, ქულათა სისტემის საფუძველზე, უნდა მიიღოს აპლიკაციების წარდგენის ვადის დასრულებიდან (8 თებერვალი) არაუგვიანეს 3 თვისა.

ამჟამად ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსის მოვალეობას თინათინ ბოჭორიშვილი ასრულებს.

ეს თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც დავით კიკნაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარედ აირჩიეს.