საქართველო ევროკავშირის სახელმწიფო ტენდერების პლატფორმას (https://opentender.eu) შეუერთდა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ საჯარო შესყიდვების სფეროში ევროკავშირთან ეტაპობრივი დაახლოების სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზა წარმატებით დაასრულა. პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ კი ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების ბაზარი საქართველოსთვის ნაწილობრივ გაიხსნა.

ვრცლად გაეცანით ბმულზე