22 თებერვალს, 12:30 საათზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ხევი-უბისა-შორაპანი-არგვეთას F3 მონაკვეთის (ქვ. წევა-ბორითი) გზის მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება.

იმავე დღეს, 15:30 საათზე, ანალოგიური განხილვა ასევე შედგება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში.

ამ გზის მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საკონტაქტო პირი: ლუიზა ბუბაშვილი, ტელ: +995 (595) 21-91-41, ელფოსტა: likabubashvili@yahoo.com

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;
  • საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე www.georoad.ge

წყარო