ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მოპოვებული ინფორმაციით, გასული წლის დეკემბერში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პრემიის სახით 14 690 ლარი გაიცა.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის 130-მა თანამშრომელმა, მათ შორის მერმა და მისმა მოადგილეებმა, პრემიის სახით 100-100 ლარი აიღეს, მერიის სამხედრო გაწვევისა და აღრიცხვის სამსახურის ცხრა თანამშრომელმა – 90-90 ლარი.

პრემია გაიცა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის რიგით თანამშრომლებზეც – ოთხ მათგანზე 120-120 ლარი, ხოლო ოთხ თანამშრომელზე – 100-100 ლარი.