ხარაგაულის #1 და #2 საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი 15 იანვარს განახლდება, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მოქმედ დანარჩენ 15 საბავშვო ბაღში – 22 იანვარს.

ხარაგაულის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების (დირექტორი მამუკა ჭიპაშვილი) მიერ საკვები პროდუქტების შესაძენად გამოცხადებული შვიდივე ტენდერი შედგა.

ამჟამად ტენდერებში გამარჯვებული ორგანიზაციების შერჩევა-შეფასების პროცესი მიმდინარეობს.