2017-2018 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მეორე ტური 8 იანვარს დაიწყება და 13 იანვარს დასრულდება. ხარაგაულში ოლიმპიადა #2 საჯარო სკოლაში ჩატარდება.

8 იანვარს I სესია მათემატიკაში, II სესია ინგლისურ ენაში გაიმართება;

9 იანვარს – I სესია – ფიზიკაში, II სესია – გეოგრაფიაში;

10 იანვარს – I სესია – ქართულ ენასა და ლიტერატურაში და ქართულ ენაში არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებისთვის, II სესია – ისტორიაში;

11 იანვარს – I სესია – ბიოლოგიაში, II სესია – რუსულ ენაში;

12 იანვარს – I სესია – ქიმიაში; II სესია – გერმანულ ენაში;

13 იანვარს I სესია – ფრანგულ ენაში.

პირველ სესიაზე მოსწავლეთა რეგისტრაცია 09:00 საათზე დაიწყება, ხოლო გამოცდა – 10:00 საათზე;

II სესიაზე რეგისტრაცია იწყება 14:00 საათზე, ხოლო გამოცდა – 15:00 საათზე.

ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ატარებს.