ხარაგაულში სკოლის გარეთ არსებული საგანმანათლებლო პრობლემების გადაჭრის ხელშეწყობისა და მოსწავლეთა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიზნით ხორციელდება პროექტი – „იმედი ხვალის“ – ხარაგაულის უკეთესი მომავლისათვის.“

პროექტს ახალგაზრდა აქტივისტთა კლუბი „იმედი ხვალის,“ ბაზალეთის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი „ბაო,“ ხარაგაულის #2 საჯარო სკოლა და გამომცემლობა „ჩემი იმერეთი“ ერთობლივად ახორციელებენ.

პროექტის ფარგლებში საქმიანობა განაახლა „ჩემი იმერეთის“ რედაქციასთან არსებულმა ჟურნალისტთა სკოლამ „იმედი ხვალის.“

სტუდენტები პროექტით დაგეგმილ აქტივობებში აქტიურად არიან ჩართულები. ისინი თავად გეგმავენ, იღებენ, ამზადებენ ვიდეოსიუჟეტებსა და საგაზეთო მასალებს, გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს.

ამ ფოტოებზე ჟურნალისტთა სკოლა „იმედი ხვალის“ სტუდენტმა ლიზა ბარბაქაძემ აღბეჭდა საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე ვიდეო სიუჟეტის გადაღების პროცესი.