ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ხვალ, პირველ დეკემბერს, ბიუროს რიგგარეშე სხდომას გამართავს.

ბიუროს სხდომაზე დეპუტატები საკრებულოს მიერ მიღებულ რამდენიმე განკარგულებასა და დადგენილებაში ცვლილებებს განიხილავენ, კერძოდ:

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა, ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიების შემადგენლობებში განსახორციელებელ ცვლილებებს;

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმაში შესატან ცვლილებებს;

საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესში შესატან ცვლილებებს.

ბიუროს წევრები ასევე იმსჯელებენ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის – უაზ 31514 სახელმწიფო ნომერი – LEO 634 – ააიპ „ხარაგაულკეთილმოწყობისთვის“ გადასაცემად მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

ამ საკითხებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ორშაბათს, 4 დეკემბერს, სხდომაზე განიხილავს.

ბიუროსა და საკრებულოს სხდომები ღია და საჯაროა. სხდომებზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.