ნოემბერი

#40 (515),  2 ნოემბერი 2012 წელი.
—————————————————
#41  (516),  7 ნოემბერი 2012 წელი.
—————————————————
#42 (517),  15 ნოემბერი 2012 წელი.
—————————————————
#43 (518), 22 ნოემბერი 2012 წელი.
—————————————————
#44 (519), 30 ნოემბერი 2012 წელი.