სექტემბერი

#32 (507),  7 სექტემბერი 2012 წელი.
—————————————————
#33  (508),  14 სექტემბერი 2012 წელი.
—————————————————
#34 (509),  21 სექტემბერი 2012 წელი.
—————————————————
#35(510), 27 სექტემბერი 2012 წელი.