ივლისი

#25 (500),  6  ივლისი 2012 წელი.
—————————————————–
#26 (501),  13 ივლისი 2012 წელი.
—————————————————–
#27 (502),  20 ივლისი 2012 წელი.
—————————————————–
#28 (503),  27 ივლისი 2012 წელი.