დღეს ხარაგაულის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე „ახალგაზრდა ინიციატორთა კავშირის“ წარომადგენელმა ლევან გოლუბიანმა დეპუტატებს მიუსაფარი ცხოველების პრობლემის მოგვარების ხედვა წარუდგინა:

„პირველ რიგში, უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი – საკრებულოს წევრების, სპეციალისტების, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული პირების მონაწილეობით.

სამუშაო ჯგუფს განესაზღვრება გარკვეული პერიოდი, რის შემდეგაც საკრებულოს წარედგინება:

 • მიუსაფარი ცხოველების სტატისტიკური აღწერა;
 • სხვადასხვა ქალაქებისა და ქვეყნების გამოცდილება;
 • პრობლემის მოგვარების სხვადასხვა გზები, შესაბამისი გაწერილი ბიუჯეტით;
 • საჭირო თანხების მობილიზების გზები (როგორც სახელმწიფო, ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ფონდებიდან);
 • მიუსაფარ ცხოველთა რაოდენობის ზრდის პრევენცია, რაც მოიცავს:
  – ცნობიერების ამაღლებას,;
  – ქუჩიდან მათი აყვანის წამახალისებელ ღონისძიებებს;
  – საჯარიმო სანქციების დაწესების შესაძლებლობებსა და ა.შ.

საკრებულოს წევრებმა ინიციატივა მოისმინეს და თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვეს.

თავის მხრივ, ა/ო „ახალგაზრდა ინიციატორთა კავშირი“ მზადაა, თავისი წარმომადგენელი ჩართოს სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში“.