„მეგობრებო, ვისაც აცრა არ გსურთ, ნუ ღელავთ, – არავინ დაგაძალებთ! – წერს სოციალურ ქსელში ლია თოდუა, –

აგერაა მთავრობის მომზადებული ვაქცინირების გეგმა.

ამ გეგმით, საბოლოო ჯამში, სულ 1,7 მილიონამდე ადამიანისთვის საკმარი დოზის შეძენას აპირებენ.

ანუ ნახევარ მოსახლეობას ვაქცინა, უბრალოდ, არ ერგება!

ამიტომ არავინ არასდროს არ დაგაძალებთ აცრას.

პირიქით, მადლობას გეტყვიან, რომ თქვენ წილ ვაქცინას არ ითხოვთ“.

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/5084798/1/1