სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პერსონალს ხელფასი 100 ლარით გაეზრდება.

პირველი ივლისიდან ასევე გაიზარდა სოფლის ექიმებისა და სოფლის ექთნების ანაზღაურება 100 ლარის ოდენობით.

დღეიდან სოციალური აგენტების ფიქსირებული ანაზღაურება 150 ლარით, უფროსი სოციალური აგენტების ანაზღაურება კი 100 ლარით გაიზარდა.

პირველი ივლისიდან 30-ლარიანი ზრდა შეეხო 70 წელს ზემოთ პენსიონერების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და I ჯგუფის შშმ პირთა პენსიებს – მათი პენსია 30-30 ლარით გაიზარდა.

წყარო