ეს ინფორმაცია ს/ს „საქართველოს რკინიგზას“ პრესცენტრიდან მოვიპოვეთ.

„საქართველოს რკინიგზას“ წარმომადგენელი თამარ დეკანოიძე განმარტავს, რომ მუშაობას ჩვეული განრიგით დაიწყებს როგორც საქალაქთაშორისო, ისე საგარეუბნო მატარებლები.

მატარებლით მგზავრობისას დაცული უნდა იყოს შემდეგი რეკომენდაციები:

  • მატარებელში ასვლისას მგზავრებს აუცილებლად ჩაუტარდებათ ვიდეოსკრინინგი ან/და თერმოსკრინინგი;
  • მომსახურე პერსონალსა და მგზავრებს ნიღბები უნდა ეკეთოთ;
  • თვალსაჩინო ადგილას უნდა გამოიკრას ინფორმაცია ახალი კორონავირუსისა და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ;
  • რკინიგზის სადგურების მოსაცდელ დარბაზებში, მომსახურე პერსონალისა და მგზავრებისთვის, საბილეთო სალაროსთან ახლოს უნდა განთავსდეს ხელის ანტისეპტიკური საშუალებები;
  • მატარებელში ჟურნალების, ბუკლეტებისა და გაზეთების გავრცელება შეიზღუდება;
  • მატარებლის ყველა შესასვლელში უნდა განთავსდეს დეზობარიერი და ხელის დეზინფექციის დისპენსერი;
  • ვაგონში მგზავრთა ყოფნის, ჩასხდომისა და გადმოსხდომის დროს დაცული უნდა იყოს დისტანცია;
  • გამცილებელმა/კონტროლიორმა მგზავრის ბილეთი ისე უნდა შეამოწმოს, რომ მესამე პირისთვის ბილეთის გადაცემა საჭირო არ გახდეს;
  • მატარებლის სალონი უნდა განიავდეს;
  • მოაჯირები, კარების სახელურები, სავარძლების სახელურები და ხშირად გამოყენებული ზედაპირები ყოველი მარშრუტის დასრულების შემდგომ სანიტარიულად უნდა დამუშავდეს.

კორონავირუსის პანდემიის გამო სამგზავრო მატარებლების მიმოსვლა, მესამე თვეა, აკრძალულია.

ნინო კაპანაძე

P.S. ამ ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათში ს/ს „საქართველოს რკინიგზადან“ დაგვიკავშირდნენ და გვაცნობეს, რომ, ჯერჯერობით, საგარეუბნო მატარებლების მიმოსვლა ვერ აღდგება.