ამ წუთებში საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა:

„ახალი კორონავირუსის მასობრივი გავრცელებისა და მზარდი გამოწვევიდან გამომდინარე, ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პანდემიისათვის მზაობის გათვალისწინებით და იმისათვის, რომ სახელმწიფომ შეძლოს საზოგადოების წინაშე თავისი კონსტიტუციური ვალდებულების შესრულება, ქვეყნის მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა და მოსალოდნელი საფრთხის შემცირება, პრემიერ-მინისტრის წარდგინების საფუძველზე და კონსტიტუციის 71-ე მუხლის თანახმად, ვიღებ გადაწყვეტილებას და ვაცხადებ საგანგებო მდგომარეობას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე“.

საგანგებო მდგომარეობა 21 აპრილამდე გამოცხადდა. თუმცა, ამისთვის პარლამენტის თანხმობაა საჭირო.

საქართველო კორონავირუსის შიდა გავრცელების ეტაპზე გადადის. ერთთვიანი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება განპირობებულია იმით, რომ მაქსიმალურად იქნას თავიდან აცილებული ქვეყნის შიგნით ეპიდემია.

საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში იმოქმედებს შეზღუდვები, რომელთაგან ნაწილი უკვე შემოღებულია:

  • კარანტინისა და იზოლაციის წესების დამრღვევი პირების შესაბამის დაწესებულებაში გადაყვანა; მათ მიმართ სანქციების გამოყენება;
  • შეზღუდვები საერთაშორისო მიმოსვლაზე;
  • დგინდება საჯარო სერვისების მიწოდების განსხვავებული წესები და ადმინისტრაციული საქმისწარმოების განსხვავებული წესები ვადები;
  • მთავრობას მიეცა უფლება, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში საკარანტინო-სამედიცინო მიზნებისთვის შეზღუდოს საკუთრების უფლება და გამოიყენოს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთა ქონება და მატერიალური საშუალებები;
  • ათზე მეტი ადამიანის თავშეყრა შეიზღუდა;
  • მთავრობას მიენიჭა უფლება, რომ კერძო ორგანიზაციებს შეუზღუდოს ან დაავალოს კონკრეტული საქმიანობის განხორციელება;
  • საჭიროების შემთხვევაში არეგულიროს ფასები გარკვეულ პროდუქტებსა და მედიკამენტებზე;
  • საჭიროების შემთხვევაში მთავრობა შეძლებს, მოახდინოს შესაბამისი სამედიცინო განათლებისა და უფლებამოსილების მქონე პირთა საყოველთაო მობილიზება;
  • სასამართლო სხდომები შეიძლება გაიმართოს დისტანციურად;
  • ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირი ვალდებულია დაიცვას საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. დაუმორჩილებლობა გამოიწვევს ჯარიმას ფიზიკური პირებისთვის 3000 ლარამდე, იურიდიული პირებისთვის – 15 000 ლარით. იგივე ქმედება სსკ-თი დაისჯება 3 წლამდე პატიმრობით.

არ იზღუდება მედიის საქმიანობა, გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლება.