პარტიებს შორის მიღწეული შეთანხმების თანახმად, პარლამენტში დარეგისტრირდა საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ.“

ამ ცვლილების მიხედვით, საქართველოს პარლამენტის მომდევნო არჩევნებში არჩეული პარლამენტი შედგება პროპორციული სისტემით არჩეული 120 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 30
პარლამენტის წევრისაგან.

იცვლება მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრები. 30 მაჟორიტარიდან იმერეთს ოთხი მაჟორიტარი ეყოლება.

მაჟორიტარული ოლქები შემდეგნაირად დაჯგუფდება: ქუთაისის მუნიციპალიტეტი; საჩხერის, ჭიათურისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები; ტყიბულის, თერჯოლის, ზესტაფონისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტები; სამტრედიის, წყალტუბოს, ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტები.

სრული ინფორმაცია იხილეთ აქ. 

ფოტოზე: პარლამენტის ბიუროს სხდომა