„ხარაგაულის ქრონიკების“ მეორე, განახლებული, გამოცემა იბეჭდება ხელმომწერთა დაკვეთით.

ერთი ეგზემპლიარის ღირებულება 20 ლარია. თანხა გროვდება ხარაგაულის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ნანა ლურსმანაშვილთან. დაწესებულებები წარადგენენ სიას, თანხას და ხელმომწერის საკონტაქტო ტელეფონს.

წიგნის შესაძენად თანხა შეგიძლიათ ჩარიცხოთ ქუთაისის გამომცემლობა – შპს „ხომლი ენ“-ის საბანკო ანგარიშზე – ლიბერთი ბანკი GE17LB0113197429270000.

ამ ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის შემდეგ, ხელმომწერთა აღრიცხვისა და გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, გადარიცხვის ქვითარი უნდა გაგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: zeinabbuachidze@gmail.com