2018 წლის პირველი მარტიდან 1 ნოემბრამდე პირადობის მოწმობის აღება უფასოა.

აქციით მხოლოდ ის პირები ისარგებლებენ, რომლებსაც
ა) 2018 წლის 1 ნოემბრამდე უსრულდებათ 18 წელი,
ბ) მოხსნილები არიან რეგისტრაციიდან და გაუქმებული აქვთ პირადობის მოწმობა,
გ) არ ფლობენ პირადობის დამადასტურებელ არც ერთ აქტიურ დოკუმენტს.

აქციაში ჩართვის მსურველმა მოქალაქეებმა უნდა მიმართონ იუსტიციის სახლებს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებს ან საზოგადოებრივ ცენტრებს. აქციის ფარგლებში მოქალაქეები გათავისუფლდებიან როგორც პირადობის მოწმობის, ისე ფოტოსურათის გადაღების საფასურისგან. აქციით სარგებლობა პირს მხოლოდ ერთხელ შეუძლია.

წყარო