#48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში უბნებიდან შედეგები ინტენსურად შედის.

ამ მომენტისთვის 21 უბნის შედეგებია ოლქში შესული.

ინფორმაციას, უბნების შედეგების შეჯამებისთანავე, გაცნობებთ.