ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის, ელეონორა ლომსიანიძის ინფორმაციით, საოლქო კომისიაში ორი საჩივარი განიხილეს.

ერთი საჩივარი #21 საკრაულას საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის მიერ მარკირების გარეშე ხმის მიცემას ეხებოდა. მეორე საჩივარი #9 ვარციხეს საარჩევნო უბანზე დაიწერა, როდესაც ამომრჩეველმა საკუთარი არჩევანი ღიად, ბიულეტენის მიღებისთანავე, რეგისტრატორის მაგიდასთან, დააფიქსირა.

ელეონორა ლომსიანიძის განმარტებით, #21 საკრაულას უბნის კომისიის წევრს შენიშვნა მისცეს. #9 საკრაულას საარჩევნო უბნის კომისიის წევრის მიმართ კი, არავითარი სანქცია არ მიუღიათ.