არჩევნების მეორე ტურში #51 ბაღდათი-ხარაგაულის საარჩევნო ოლქში 23 949 (49,70%) ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა.

სულ #51 საარჩევნო ოლქში 48 180 ამომრჩეველია.

ბაღდათის 30 საარჩევნო უბანსა და ზესტაფონის 7 საარჩევნო უბანში 30 ოქტომბერს საკუთარი არჩევანის დასაფიქსირებლად 12 457 ამომრჩეველი მივიდა, ხოლო ხარაგაულის საარჩევნო ოლქის 37 უბანში – 11 492 ამომრჩეველი.

შედარებისთვის, – 8 ოქტომბერს, არჩევნების პირველ ტურში, ბაღდათი-ხარაგაულის საარჩევნო ოლქში 28 994 ამომრჩეველი (67,24%) მონაწილეობდა.