ცესკომ გამოაქვეყნა ამომრჩევლის აქტივობის სტატისტიკა 17:00 საათისთვის.

ამ პერიოდისათვის საქართველოს მასშტაბით აქტივობის მაჩვენებელი 30,99%-ია.

#51 ბაღდათი-ხარაგაულის საარჩევნო ოლქში 17:00 საათისთვის 20 784-მა ამომრჩეველმა დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის (48 180) 43,1%-ია.

შედარებისთვის, საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურზე, 8 ოქტომბერს, 17:00 საათისთვის ბაღდათი-ხარაგაულის საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა 45,96%-ს ჰქონდა დაფიქსირებული საკუთარი არჩევანი.