სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მერიების მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო, არაკომერციული ორგანიზაციები შეისწავლა.

აუდიტის მიგნებები თანხვედრაშია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ კვლევის დასკვნასთან, რომ სახელმწიფო ა(ა)იპ-ებში მნიშვნელოვანი კორუფციული რისკები არსებობს.

აუდიტის ინფორმაციით:

საქართველოში ყოველი მეხუთე საჯარო მოსამსახურე მუნიციპალურ ა(ა)იპ-ში მუშაობს. 2019 წელს 64 მუნიციპალიტეტის 723 ა(ა)იპ-ში 61 401 ადამიანი იყო დასაქმებული. მათ ანაზღაურებაზე 262 მლნ ლარი დაიხარჯა.

მუნიციპალური ა(ა)იპ-ების დაფინანსება 2014-2019 წლებში 121.6%-ით გაიზარდა: 322.5 მილიონიდან 714.7 მლნ ლარამდე (ადგილობრივი ბიუჯეტების 28%).

2014-2019 წლებში, თბილისის გარდა მუნიციპალურ ა(ა)იპ-ებში, თანამშრომლების რაოდენობა 44%-ით გაიზარდა (40-დან 57.9 ათასამდე), ხოლო ხელფასები – 95%-ით (119.8 მილიონიდან 234 მლნ ლარამდე).

ზოგ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის დიდი ნაწილი მერიის ა(ა)იპ-ებში მუშაობს. მაგალითად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 14%, ანუ ყოველი მე-7 ადამიანი მერიის ა(ა)იპ-ებშია დასაქმებული.

წყარო