მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან ლიჩი-ნადაბურის გზის პროექტირებისთვის გამოცხადებულ ტენდერში შპს „საქგზამეცნიერებამ“ გაიმარჯვა.

საჩხერისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში სოფელ ლიჩიდან სოფელ ნადაბურამდე (ცენტრალურ მაგისტრალამდე) საავტომობილო გზისა და მასზე არსებული ორი სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია, მდინარე ძირულაზე კი ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა იწყება.

ტენდერში გამარჯვებული შპს „საქგზამეცნიერება“ ამისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და გარემოსდაცვით დოკუმენტაციას მოამზადებს.

შპს „საქგზამეცნიერება“ ამ სამუშაოების შესრულებას 210 ათას ლარად გეგმავს.