2018-2019 სასწავლო წლის ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადა იწყება.

2018-2019 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტური ჩატარდება ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთდროულად 09:00 საათიდან 18:00 საათის ჩათვლით, შემდეგი განრიგის მიხედვით:

17 ნოემბერი
• ქართული ენა და ლიტერატურა/ქართული ენა არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეებისთვის;
• ბიოლოგია.

18 ნოემბერი
• მათემატიკა;
• გერმანული ენა.

24 ნოემბერი
• ქიმია;
• ინგლისური ენა.

25 ნოემბერი
• ფიზიკა;
• ისტორია.

1 დეკემბერი
• ფრანგული;
• რუსული.

2 დეკემბერი – გეოგრაფია.

ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლეთა რეგისტრაცია 1 ნოემბრის 10:00 საათზე დაიწყება და 12 ნოემბრის 18:00 საათზე დასრულდება.
სკოლებს შეუძლიათ დაარეგისტრირონ ის მოსწავლეები, რომლებიც სურვილს გამოთქვამენ, მონაწილეობა მიიღონ ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში თითოეულ საგანში/საგნებში კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის შესაბამისად.
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტური ელექტრონულად ჩატარდება.