12 სექტემბერს, 14: 00 საათზე, ხარაგაულის ცენტრალური ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში წიგნის – „ხარაგაულის ქრონიკები“ – პრეზენტაცია გაიმართება.

წიგნი  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ისტორიის პედაგოგთა ასოციაციის წევრებმა და მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმის თანამშრომლებმა შეადგინეს.

„ხარაგაულის ქრონიკების“ მთავარი რედაქტორია ზეინაბ ბუაჩიძე; რედკოლეგიის წევრები – ეკატერინე შველიძე, ეთერ-თეკლა ვეფხვაძე.

ფოტოზე: „ხარაგაულის ქრონიკების“ მთავარი რედაქტორი ზეინაბ ბუაჩიძე