გთავაზობთ 1975 წლის 29 მაისს გადაღებულ ფოტოს.

მასზე აღბეჭდილია მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე მასწავლებელთა ჯგუფი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტიდან.