გთავაზობთ გამოცდების განრიგს:

1-2 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ქართული ენა და ლიტერატურა;
1 ივლისი (პირველი სესია) – აფხაზური ენა;
1 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;
3-4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ზოგადი უნარები;
5 ივლისი (პირველი სესია) – მათემატიკა;

უცხოური ენა:
8-9 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;
8 ივლისი (პირველი სესია) – რუსული ენა;
8 ივლისი (მეორე სესია) – გერმანული ენა;
8 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;

10 ივლისი (მეორე სესია) – ქიმია;

11 ივლისი (მეორე სესია) – ბიოლოგია;

12 ივლისი (მეორე სესია) – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

15 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ისტორია;

16 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – გეოგრაფია;

19 ივლისი (მეორე სესია) – სამოქალაქო განათლება;

22 ივლისი (პირველი სესია) – ლიტერატურა;

23 ივლისი (პირველი სესია) – ფიზიკა.

2019 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი:
17 – ივლისი (მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი – B);
18 – ივლისი (მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი – B);
22 – ივლისი (მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი – A);
23 – ივლისი (პირველი სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი – C);
23 – ივლისი (მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი – A);
24 – ივლისი (პირველი სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი – C).

2019 წლის სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარების განრიგი:
5 ივლისი (მეორე სესია) – სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი.

 წყარო