დღეს ცნობილი გახდა, რომ განათლების, მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საპენსიო ასაკის პედაგოგებს, პროფესიიდან გასვლის შემთხვევაში, გარკვეულ პირობებს შესთავაზებს.

კონკრეტულად: საპენსიო ასაკის მასწავლებლები, რომლებიც არ იქნებიან სტატუსის ამაღლების მსურველები, 2019 წელს პროგრამიდან გასვლის შემთხვევაში მიიღებენ ფულად ჯილდოს ორი წლის ჯამური ხელფასის ოდენობით ერთიანად და ამასთან, ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს სიცოცხლის ბოლომდე;

თუ პრაქტიკოსი მასწავლებელი სტატუსის ამაღლების ორი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგაც ვერ აიმაღლებს სტატუსს, მას რჩება შესაძლებლობა, სკოლის საჭიროებებიდან გამომდინარე, დროებით ხელშეკრულების საფუძველზე განაგრძოს პროფესიული საქმიანობა;

პრაქტიკოსი, საპენსიო ასაკის მასწავლებელი, სტატუსის ამღლების ორი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგაც, პროფესიიდან გასვლის შემთხვევაში, ისარგებლებს პრივილეგიით, მიიღებს ფულად ჯილდოს და დაზღვევას.

წყარო